Musiklek

on 29.11 kl. 10.00 - kl. 12.00

för alla

Ledare Sussi Isaksson


Se också

lö 30.6 kl. 18.00 -18.30

Helgsmålsbön - Musikandakt

Tuula Stöckell, orgel