Helgsmålsbön - Musikandakt

lö 9.12 kl. 18.00 - kl. 18.30

Sinikka Stöckell, orgel

Separat program


Se också

on 13.12 kl. 10.00 -12.30

Musiklek

Musiklek med julfest för alla åldrar
lö 16.12 kl. 18.00 -18.30

Helgsmålsbön - Musikandakt

Kaisa Reunanen, orgel
on 20.12 kl. 19.30 -20.30

"Ja kom, kära jul!" - Julkonsert

Arrangör: Caritas-gruppen för Svenska Frimurare Ordens loger i Helsingfors i samarbete med artister verkande vid Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo.