Luciakonsert

lö 9.12 kl. 13.00 - kl. 14.00

mer information senare

mer information senare


Se också

on 13.12 kl. 10.00 -12.30

Musiklek

Musiklek med julfest för alla åldrar
lö 16.12 kl. 18.00 -18.30

Helgsmålsbön - Musikandakt

Kaisa Reunanen, orgel
on 20.12 kl. 19.30 -20.30

"Ja kom, kära jul!" - Julkonsert

Arrangör: Caritas-gruppen för Svenska Frimurare Ordens loger i Helsingfors i samarbete med artister verkande vid Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo.