Musiklek

on 18.4 kl. 10.00 - kl. 12.00

för alla.

Sussi Isaksson leder


Se också

on 20.6 kl. 10.00 -12.00

Musiklek

för alla.
lö 30.6 kl. 18.00 -18.30

Helgsmålsbön - Musikandakt

Tuula Stöckell, orgel