Helgsmålsbön - Musikandakt

lö 21.4 kl. 18.00 - kl. 19.00

Juvenalia-kören

Juvenalia-kören, dir. Matti Järvinen


Se också

on 20.6 kl. 10.00 -12.00

Musiklek

för alla.
sö 24.6 kl. 11.00 -12.00

Högmässa

Den heliga Johannes Döparens dag
lö 30.6 kl. 18.00 -18.30

Helgsmålsbön - Musikandakt

Tuula Stöckell, orgel