Grupper med regelbunden verksamhet

Vi har en samtalsgrupp och liturgiska kören.