Musiklek för alla

må 29.10 kl. 17.00 - kl. 18.30

Kom tillsammans med en vuxen.

1 gång/månad bjuds på mat till självkostnadspris. Övriga gånger kaffe, saft och frukt. Man får gärna ta eget mellanmål med. Ingen förhandsanmälning. Ledare Sussi Isaksson. Hjärtligt välkomna!


Barn- och ungdomsledare
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Se också

må 19.11 kl. 17.00 -18.30

Musiklek för alla

Kom tillsammans med en vuxen.
on 21.11 kl. 10.00 -11.30

Musiklek för alla

Kom tillsammans med en vuxen.
to 22.11 kl. 10.00 -11.30

Babyrytmik

För 0-1 år.