Livsglädje med musik

ti 7.5 kl. 14.00 - kl. 15.00

En gemenskapsstund där vi genom att använda musik skapar nya sociala sammanhang.

Vi låter berättelser och musik knyta an till traditioner och festligheter under året. När vi träffas tar vi upp traditioner som är aktuella under veckan eller månaden.  Vi upplever traditionerna genom att sjunga, lyssna till musik och dikter samt genom att titta på bilder som anknyter till temat.

Välkommen till gemenskapsstunden ”Livsglädje med musik”!

Ledare musikmagister Madeleine Wickström-Karma


Se också

lö 23.3 kl. 18.00 -18.30

Helgsmålsbön

Musikandakt
lö 30.3 kl. 18.00 -18.30

Helgsmålsbön

Musikandakt
lö 6.4 kl. 18.00 -18.30

Helgsmålsbön

Musikandakt