Musiklek

on 4.12 kl. 10.00 - 12.00

Musiklek för alla

Kom tillsammans med en vuxen. Mellanmål med frivillig avgift. Ingen förhandsanmälning. Ledare Sussi Isaksson, 040 195 1911. Hjärtligt välkomna med!