Högmässa

on 1.1 kl. 11.00 – 12.00

Nyårsdagen

Högmässa. Kyrkkaffe efter mässan.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar