Musiklek

on 22.1 kl. 10.00 - 12.00

För alla åldrar

Kom tillsammans med en vuxen. Mellanmål med frivillig avgift. Ingen förhandsanmälning. Ledare Sussi Isaksson, 040 195 1911. Hjärtligt välkomna med!