Högmässa

sö 2.2 kl. 11.00 - 12.00

Kyndelsmässodagen

Högmässa. Kyrkkaffe efter mässan.