Helgsmålsbön

lö 10.10 kl. 18.00 – 18.30

Musikandakt

Helgsmålsbön med Juvenalia-kören, dir. Matti Järvinen.