Musiklek på facebook

on 18.11 kl. 17.00 – 19.00

För alla åldrar

Musikleken streamas på facebook-sidan "Barn i Olaus Petri". Det är alltså inte för tillfället möjligt att delta i musikleken i församlingssalen. Ledare Sussi Isaksson, 040 195 1911.