Samtal om kristen tro

on 9.11 kl. 18.30 – 20.00

Återkommande grupp

Vi utgår i våra samtal från boken “Jesus, min Herre och min Gud” av prästen Bo Brander. Boken är en undervisning om den kristna tron sådan den formats och funnits genom historien och så som den kommer till uttryck i dagens värld. Vi träffas i prästgårdens brasrum i Olaus Petri (Minervagatan 6, ingång från prästgårdens trädgård). Följande fyra onsdagar: 12 okt, 26 okt, 9 nov och 23 nov. Ledare: Jan Olov Fors, teologie doktor, kyrkoherde.

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik