Bröllop

Vi firar våra gudstjänster efter den svenska kyrkohandboken och följer också den svenska ordningen. Vår präst har vigselrätt i finska kyrkan så vi viger alla dem som kan gifta sig enligt finska kyrkans regler, samt de personer som kommer från Sverige för att gifta sig här. De som kommer från Sverige måste ha skaffat sig en blankett om hindersprövning från skattemyndigheten i Sverige, samt ha en vigselblankett från den församling de tillhör, så att vigseln också registreras i den svenska kyrkobokföringen.

Det är bra att kontakta pastorsexpeditionen minst en månad före vigseln, helst tidigare. Också om man har egen präst är det viktigt att församlingens kantor får information om bröllopet i god tid, eftersom det är med kantorn man kommer överens om den musik som skall spelas på bröllopet, om man inte råkar ha egen kantor.

Ett bröllop i vår kyrka.

Gud vill att de gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud.

Läs mer om bröllopet

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Före bröllopet träffar man vanligen vigselprästen och kommer överens om arrangemangen. Man blir bekant med prästen, talar om äktenskap och kärlek.

Läs om vigselsamtal

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

I inbjudan står till exempel vilka som gifter sig, var det händer, och när.

Läs om bröllopsinbjudan och klädsel

Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet välsignas i en kyrka.

Läs om välsignelse av äktenskap

Ett samkönat par som vigts borgerligt kan ordna en bönestund med en präst.

Läs om hur bön för samkönat äktenskap går till