Bröllop

Vi firar våra gudstjänster efter den svenska kyrkohandboken och följer också den svenska ordningen. Vår präst har vigselrätt i finska kyrkan så vi viger alla dem som kan gifta sig enligt finska kyrkans regler, samt de personer som kommer från Sverige för att gifta sig här. De som kommer från Sverige måste ha skaffat sig en blankett om hindersprövning från skattemyndigheten i Sverige, samt ha en vigselblankett från den församling de tillhör, så att vigseln också registreras i den svenska kyrkobokföringen.

Det är bra att kontakta pastorsexpeditionen minst en månad före vigseln, helst tidigare. Också om man har egen präst är det viktigt att församlingens kantor får information om bröllopet i god tid, eftersom det är med kantorn man kommer överens om den musik som skall spelas på bröllopet, om man inte råkar ha egen kantor.

Ett bröllop i vår kyrka.