Begravning

Vi dödsfall kan du kontakta pastorsexpeditionen eller begravningsbyrån angående begravningsgudstjänsten. Begravningsbyrån samordnar de praktiska sakerna inför en begravning, beroende på hurudan arbetssituation de har. När ni besöker begravningsbyrån så kommer ni överens med dem och med församlingens präst om tidpunkten för begravningen, men också i vilken kyrka eller i vilket kapell begravningen skall äga rum. Församlingens präst ställer alltid upp om det ej finns andra önskemål. I vår församlingskyrka föredrar vi att ha begravningsgudstjänsterna i slutet av veckan då kantorn är i tjänst och eftersom kyrkan till viss del är uthyrd i början av veckan. Om sorgehuset har andra önskemål försöker vi ta hänsyn till dem. Prästen och anhöriga brukar träffas inför en begravning, antingen hemma hos de anhöriga eller i församlingens lokaler, för att kunna förbereda sig inför begravningen tillsammans.

Kolumbariet

Läs mera

Begravning i Olaus Petri kyrka