Begravning

Vi dödsfall kan du kontakta pastorsexpeditionen eller begravningsbyrån angående begravningsgudstjänsten. Begravningsbyrån samordnar de praktiska sakerna inför en begravning, beroende på hurudan arbetssituation de har. När ni besöker begravningsbyrån så kommer ni överens med dem och med församlingens präst om tidpunkten för begravningen, men också i vilken kyrka eller i vilket kapell begravningen skall äga rum. Församlingens präst ställer alltid upp om det ej finns andra önskemål. I vår församlingskyrka föredrar vi att ha begravningsgudstjänsterna i slutet av veckan då kantorn är i tjänst och eftersom kyrkan till viss del är uthyrd i början av veckan. Om sorgehuset har andra önskemål försöker vi ta hänsyn till dem. Prästen och anhöriga brukar träffas inför en begravning, antingen hemma hos de anhöriga eller i församlingens lokaler, för att kunna förbereda sig inför begravningen tillsammans.

Kolumbariet

Läs mera

Begravning i Olaus Petri kyrka

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen