Livsglädje med musik

Välkommen med till gemenskapsstunden ”Livsglädje med musik” för daglediga. Syftet med gruppen är att genom att använda musik, skapa nya sociala sammanhang.

Vi låter berättelser och musik knyta an till traditioner och festligheter under året. När vi träffas tar vi upp traditioner som är aktuella under veckan eller månaden. 

Vi upplever traditioner och festligheter genom att sjunga, lyssna till musik och dikter samt genom att titta på bilder som anknyter till temat.

Ledare för gruppen är musikmagister Madeleine Wickström-Karma.

Vi träffas följande tisdagar kl. 14-15: 11.9, 9.10, 13.11 och 11.12. Ingen förhandsanmälan behövs.

Hjärtligt välkomna!