Till nyhetslistan

Kungörelse: protokoll från kyrkofullmäktiges sammanträde per capsulam

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde per capsulam 29.5.2024 finns framlagt till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 31.5.2024-1.7.2024. Protokollet vinner laga kraft 2.7.2024.

Alla protokoll finns också till påseende här på hemsidan.

31.5.2024 11.42