Livsglädje med musik

20.8.2018 11.40

Vi låter berättelser och musik knyta an till traditioner och festligheter under året. När vi träffas tar vi upp traditioner som är aktuella under veckan eller månaden.  Vi upplever traditionerna genom att sjunga, lyssna till musik och dikter samt genom att titta på bilder som anknyter till temat.

Vi träffas följande tisdagar kl 14.00-15.00: 16.4, 7.5 och 4.6 i Silviahemmet på Steniusvägen 4 i Helsingfors.

Även om gruppen inte längre samlas i församlingens lokaler så är alla intresserade välkomna att delta i verksamheten i Silviahemmet.

Välkommen till gemenskapsstunden ”Livsglädje med musik”!

Ledare musikmagister Madeleine Wickström-Karma

« Till nyhetslistan