Församlingsvalet i Olaus Petri

6.11.2018 10.17

min kyrka_S.jpg

Det blir sämjoval i Rikssvenska Olaus Petri församlingen. Sämjoval betyder att man inte ordnar röstning i församlingen utan alla nominerade kandidater blir ordinarie medlemmar eller suppleanter utan röstning. Med andra ord, medlemmar i Olaus Petri församlingen skall inte rösta i församlingsvalet. 

Följande kandidater har nominerats och blir valda till kyrkofullmäktige utan röstning:

Ordinarie medlemmar:

Carita Andersson

Peggy Andersson-Sihvonen

Marit Ingves Bacia

Leena Johansson-Rengen

Emma Kajander

Rainer Lauramo

Lars Leden

Lina Lindström

Lars Paqvalén

Gunnar Salingre

Kristian Thulesius

Suppleanter (i den ordning de listas upp):

Mikael Carlson

Benita Paqvalén

Sofia Lindroos

Mikaela Stelwagen

Nikos Wallner

 

« Till nyhetslistan