Vid livets fester och begravning

När ni vill döpa ert barn, gifta er eller boka tid för begravning. Ta kontakt med pastorsexpeditionen, 050 417 9234.