Konfirmation

Vi har konfirmationsläsning under höst- och vårterminen. Vi läser 1-2 ggr i månaden efter högmässan på söndagen. Senare på sommaren åker vi till England på ungdomsläger i Walsingham på Youth Pilgrimage där vi är i 5 dagar, första dagen brukar vi vara i London. Efter hemkomsten från lägret har vi konfirmationsgudstjänst med mässa.

Eftersom vi har så få konfirmander i konfirmationsåldern, får konfirmanderna gärna bjuda in sina kamrater, både för att läsa med i vår grupp och för att åka med till England på ungdomslägret. De ungdomar som har blivit konfirmerade något år tidigare brukar också åka med samt delta i våra gudstjänster. Konfirmanderna får även vara med i de gudstjänster då vi har procession. Konfirmanderna brukar hjälpa till då vi har öppet hus i slutet av november och vidare har de varit med i julspelet på trettondedag jul. Inskrivning och information om konfirmationen ger vi alltid på hösten, vanligtvis i september.

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten