Konfirmation

Under det år då du fyller 15 år (eller senare) har du möjlighet att få konfirmandundervisning (skriftskola). Vi samtalar med varandra om livets stora frågor och vad kristen tro innebär. Vi välkomnar även ungdomar som inte är medlemmar av Olaus Petri församling, dvs. ta gärna med en kompis.

Vi träffas första gången på första advent (28 nov) och därefter ca en gång i månaden efter gudstjänsten på söndagen. Konfirmationslägret blir i Stockholm under en vecka i början av augusti. Avgiften är 100€ för lägret, men själva konfirmationsundervisningen är gratis. Ifall avgiften medför svårigheter för er, ber vi er ta kontakt med oss. Konfirmation 11.9.2022 i Olaus Petri kyrkan.

Anmälan senast 15.11.2021 till: jan.olov.fors@evl.fi, hör gärna av dig till Jan Olov om du har frågor, tfn 0400 265 545.

Stockholm

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten