Dopet

Vi döper barn, både de som tillhör vår församling och de som tillhör en annan församling i finska kyrkan. Ibland kommer det föräldrar som tillhör Svenska kyrkan och som vill döpa sitt barn här, för att de har släkt och vänner som bor i Finland. Inför dopet är det viktigt att prästen får möjlighet att göra ett dopbesök hos föräldrarna, eller att föräldrarna kommer till pastorsexpeditionen för dopsamtal. Där går man igenom de praktiska sakerna inför dopet, hur dopgudstjänsten går till och vad olika saker betyder, psalmer, faddrar osv. Då skall föräldrarna även överlämna blanketten från magistraten ifylld med barnets förnamn, efternamn och modersmål. Barn som är mellan 12-17 kan bli döpta trots att föräldrarna inte tillhör evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Man måste då ha föräldrarnas tillåtelse att bli döpt. I anslutning till kyrkan finns ett församlingshem där det går att ordna dopkaffe efter dopet, men då måste salen också bokas i förväg.

De som kommer från Sverige för att döpa sitt barn i Finland måste ha ett dopintyg från sin hemförsamling, så att dopet blir inskrivet i kyrkobokföringen i Sverige. I övrigt går dopet till på samma sätt. Dopet kan ske i högmässan eller på annan tid, helst lördag eller söndag, men någon annan tid går också bra. Dopet kan hållas i kyrkan, hemma eller på annan plats som passar för ett dop.

Faddrar

Den som tillhör evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, är döpt och konfirmerad kan bli fadder. Barnet skall ha 2 faddrar, men i undantagsfall går det också med endast en fadder med kyrkoherdens medgivande.

De som kommer från Sverige behöver inte ha några faddrar enligt Svenska kyrkans ordning.

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

Vissa delar av dopet är det bestämt att ska vara med och andra vill prästen gärna höra om hur ni vill ha det. På det sättet blir dopet ett fint minne för just er familj.

Så här går dopet till

Allt du ska minnas att ordna i god tid och det du ska göra just före dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet