Musiklek

on 10.4 kl. 10.00 - kl. 12.00

Musiklek för alla

Kom tillsammans med en vuxen. Mellanmål med frivillig avgift. Ingen förhansanmälning. Ledare Sussi Isaksson, 040 195 1911. Hjärtligt välkomna med!