Till nyhetslistan

Parkeringstillstånd

5.5.2022 11.39

Sedan början av april behöver man parkeringstillstånd för att parkera på församlingens bakgård. Församlingen har ingått avtal med ett privat parkeringsövervakningsbolag som bötfäller de bilar som inte har ett parkeringstillstånd. Orsaken till detta är att församlingens gård under en längre tid fyllts av obehöriga bilar. Meningen är att de som besöker församlingen även härefter skall kunna parkera på bakgården ifall det finns utrymme. Men nu är det viktigt att man direkt ber om ett parkeringstillstånd av personalen så att man inte får böter.

Vi påminner också om att gatuparkering längs med Apollogatan och Minervagatan är i Helsingfors stads regi och där bör man följa stadens betalningsanvisningar för att undvika böter. Gatuparkeringen utanför kyrkan är avgiftsbelagd alla dagar och tider under året.