Till nyhetslistan

Kallelse till kyrkofullmäktigemöte

10.5.2022 13.51

Kallelse till kyrkofullmäktigemöte tisdagen 17.5.2022 kl 18.00 i prästgårdens brasrum eller på distans via Teams. Den som vill delta som åhörare skall kontakta kansliet olauspetri@evl.fi för att få länken till mötet och dagordningen skickad till sig.