Till nyhetslistan

Kungörelse

20.9.2022 11.16

Protokollet från kyrkorådets sammanträde 6.9.2022 finns framlagt till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 20.9.2022-3.10.2022. Protokollet vinner laga kraft 4.10.2022.

Alla protokoll finns också till påsende här på hemsidan.