Till nyhetslistan

Kungörelse

20.9.2022 14.13

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 13.9.2022 finns framlagt till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 20.9.2022-18.10.2022. Protokollet vinner laga kraft 19.10.2022.

Alla protokoll finns också till påsende här på hemsidan.