Till nyhetslistan

Meddelande om valresultat

Valnämnden i Rikssvenska Olaus Petri församlingen meddelar om det fastställda valresultatet i denna bilaga.

Samtidigt tillkännages att valprotokollet inklusive besvärsanvisningar finns till påseende i församlingens kansli under tiden 22.11-22.12.2022. Vänligen kontakta kansliet för att komma överens om en besökstid om du vill se protokollet.

22.11.2022 12.47