Till nyhetslistan

Kungörelse

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 17.01.2023 finns framlagt till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 24.01.2023-22.02.2022. Protokollet vinner laga kraft 23.02.2022.

Alla protokoll finns också till påsende här på hemsidan.

24.1.2023 14.06