Till nyhetslistan

Kungörelse

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 26.4.2023 finns framlagt till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 10.5.2023-8.6.2023. Protokollet vinner laga kraft 9.6.2023.

Alla protokoll finns också till påsende här på hemsidan.

10.5.2023 14.38