Till nyhetslistan

Kungörelse: protokoll från kyrkofullmäktiges sammanträde

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 7.11.2023 finns framlagt till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 13.11.2023-12.12.2023. Protokollet vinner laga kraft 13.12.2023.

Alla protokoll finns också till påsende här på hemsidan.

13.11.2023 15.15