Till nyhetslistan

Coronavirusets inverkan på verksamheten

13.3.2020 12.17

För att undvika smittospridning så pausar vi en del av vår verksamhet. Under tiden 16.3-13.4 ordnas ingen barnverksamhet, inga helgsmålsböner och kansliet är stängt. Kansliet nås dock helt normalt per telefon må-fre kl 10-12 på numret 050 417 9234 och på e-post olauspetri@evl.fi.

Mässorna ordnas som stängda gudstjänster varje söndag kl 11. I praktiken innebär det att endast tjänstegörande kommer att vara på plats under gudstjänsten och den streamas på vår facebook sida. Efter gudstjänsten är kyrkan öppen för enskilda bönestunder. Dvs en och en får man gå in i kyrkan och be tillsammans med prästen. De som eventuellt väntar utanför på sin tur uppmanar vi att komma ihåg att hålla avstånd till andra.

Vi informerar om möjliga förändringar i vår verksamhet här på hemsidan och på vår facebook sida.

Om man känner oro och vill prata med någon så går det bra att ringa vår kyrkoherde Timo Viinikka på 045 856 1727. OBS! Även de som hör till riskgrupperna kan ta kontakt om man behöver hjälp med att t.ex. handla. Detta gäller för tillfället i huvudstadsregionen där vår personal finns. Vi ordnar det så att ingen närkontakt behövs.