Till nyhetslistan

Kungörelse

31.3.2021 10.42

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 24.3.2021 finns till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 31.3.2021 - 29.4.2021.

Protokollet vinner laga kraft 30.4.2021.