Till nyhetslistan

Kungörelse

30.4.2021 11.12

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 29.4.2021 finns till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 30.4.2021 - 30.5.2021.

Protokollet vinner laga kraft 31.5.2021.