Till nyhetslistan

Kungörelse

27.5.2021 12.22

Protokollet från kyrkorådets sammanträde 11.5.2021 finns till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 27.5.2021 - 10.6.2021.

Protokollet vinner laga kraft 11.6.2021.