Till nyhetslistan

Kungörelse

5.7.2021 11.46

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 19.5.2021 finns till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 5.7 - 3.8.2021.

Protokollet vinner laga kraft 4.8.2021.