Till nyhetslistan

Kungörelse

21.9.2021 11.42

Protokollet från kyrkorådets sammanträde 14.9.2021 finns till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 21.9 - 5.10.2021.

Protokollet vinner laga kraft 6.10.2021.