Till nyhetslistan

Kungörelse

8.10.2021 15.26

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 28.9.2021 finns till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 8.10 - 7.11.2021.

Protokollet vinner laga kraft 8.11.2021.