Till nyhetslistan

Kungörelse

12.11.2021 15.06

Protokollet från kyrkofullmäktiges sammanträde 9.11.2021 finns till påseende på pastorsexpeditionen under tiden 12.11 - 11.12.2021.

Protokollet vinner laga kraft 12.12.2021.