Till nyhetslistan

Förändring i utfärdandet av ämbetsbevis/släktutredningar

Från och med 3.1.2022 utfärdas församlingens alla ämbetsbevis och släktutredningar av Kustens och Ålands centralregister. Även hindersprövning och släktforskning sköts av centralregistret.

Kustens och Ålands centralregister skriver landsomfattande betyg för en persons hela medlemskap i den Finska kyrkan. I fortsättningen räcker det alltså med att man gör en enda beställning och det centralregister dit en persons sista församling hör skriver intyget. Ifall den sista församlingen man hört till är Rikssvenska Olaus Petri församlingen så skall man kontakta Kustens och Ålands centralregister.

Telefonnumer för beställningar är 040 759 1204. Beställningar per telefon tas emot må-ons kl. 9-11.30 och 12-15

Mer info hittar ni här.

3.1.2022 14.53