Kontaktinformation

 


Ledare för barn- och ungdomsverksamheten
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Kantor, tjänstledig 1.10.2019 - 10.1.2020
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Ekonomichef och kansliansvarig
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Kantor, 1.10.2019 - 10.1.2020
Minervagatan 6
00100 Helsingfors

Vaktmästare och husmor
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors
Kyrkoherde
(09) 443 832
Minervagatan 6
00100 Helsingfors