Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Ordinarie medlemmar i kyrkofullmäktige:

Marit Ingves (ordförande)

Peggy Andersson-Sihvonen (vice ordförande)

Carita Andersson

Leena Johansson-Rengen

Emma Kajander

Rainer Lauramo

Lars Leden

Lina Lindström

Lars Paqvalén

Gunnar Salingre

Suppleanter i kyrkofullmäktige:

Mikael Carlson

Benita Paqvalén

Mikaela Stelwagen

Nikos Wallner

 

Kyrkorådet

Ordinarie medlemmar i kyrkorådet:

Kristian Thulesius (vice ordförande)

Mikael Carlson

Marit Ingves

Leena Johansson-Rengen

Johan Koivistoinen-Bohlin

Benita Paqvalén

Niclas Salingre

Personliga suppleanter i kyrkorådet:

Mikaela Stelwagen (för Mikael C.)

Rainer Lauramo (för Marit I.)

Eva Persson (för Leena J-R)

Peggy Andersson-Sihvonen (för Benita P.)

Gunnar Salingre (för Niclas S.)

Nicos Wallner (för Johan K-B)


Kristian Thulesius

Viceordförande i kyrkorådet