Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Ordinarie medlemmar i kyrkofullmäktige:

Marit Ingves (ordförande)

Peggy Andersson-Sihvonen (vice ordförande)

Carita Andersson

Sirkka Arnberg

Leena Johansson-Rengen

Ilkka Koskinen

Rainer Lauramo

Lars Leden

Lars Paqvalén

Eva Persson

Johanna Store

Suppleanter i kyrkofullmäktige:

Mikael Carlson

Benita Paqvalén

Gunnar Salingre

Mikaela Stelwagen

 

Kyrkorådet

Ordinarie medlemmar i kyrkorådet:

Kristian Thulesius (vice ordförande)

Peggy Andersson-Sihvonen

Mikael Carlson

Marit Ingves

Leena Johansson-Rengen

Johan Koivistoinen-Bohlin

Niclas Salingre

Personliga suppleanter i kyrkorådet:

Mikaela Stelwagen (för Mikael C.)

Rainer Lauramo (för Marit I.)

Benita Paqvalén (för Peggy A-S)

Eva Persson (för Leena J-R)

Gunnar Salingre (för Niclas S.)

Johanna Store (för Johan K-B)


Kristian Thulesius

Viceordförande i kyrkorådet