Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Ordinarie medlemmar i kyrkofullmäktige:

Kristian Thulesius (ordförande)

Marit Ingves (vice orförande)

Carita Andersson

Peggy Andersson-Sihvonen

Leena Johansson-Rengen

Emma Kajander

Rainer Lauramo

Lars Leden

Lina Lindström

Lars Paqvalén

Gunnar Salingre

Suppleanter i kyrkofullmäktige:

Mikael Carlson

Sofia Lindroos

Benita Paqvalén

Mikaela Stelwagen

Nikos Wallner

 

Kyrkorådet

Ordinarie medlemmar i kyrkorådet:

Göran Andersson (vice ordförande)

Mikael Carlson

Marit Ingves

Leena Johansson-Rengen

Linnéa Molander

Niclas Salingre

Kristian Thulesius

Personliga suppleanter i kyrkorådet:

Mikaela Stelwagen (för Mikael C.)

Rainer Lauramo (för Marit I.)

Eva Persson (för Leena J-R)

Benita Paqvalén (för Linnéa M.)

Gunnar Salingre (för Niclas S.)

Christina Salingre (för Kristian T.)Kristian Thulesius

Ordförande i kyrkofullmäktige