Grupper med regelbunden verksamhet

Vi har barngrupper som träffas varje vecka med Susanna Isaksson som ledare.

Dessutom har vi hösten 2018 startat en grupp för daglediga som heter "Livsglädje med musik".