Grupper med regelbunden verksamhet

Vi har en liturgisk kör som övar tillsammans regelbundet under ledning av vår kantor Hanna Laakkonen-Yang. Dessutom har vi barngrupper som träffas varje vecka med Susanna Isaksson som ledare.