Konfirmation

Vi har konfirmationsläsning under höst- och vårterminen. Vi läser 1-2 ggr i månaden efter högmässan på söndagen. Senare på sommaren åker vi till England på ungdomsläger i Walsingham på Youth Pilgrimage där vi är i 5 dagar, första dagen brukar vi vara i London. Efter hemkomsten från lägret har vi konfirmationsgudstjänst med mässa.

Sommaren 2016 hålls lägret den första veckan i augusti. Eftersom vi har så få konfirmander i konfirmationsåldern, får konfirmanderna gärna bjuda in sina kamrater, både för att läsa med i vår grupp och för att åka med till England på ungdomslägret. De ungdomar som har blivit konfirmerade något år tidigare brukar också åka med samt delta i våra gudstjänster. Konfirmanderna får även vara med i de gudstjänster då vi har procession. Konfirmanderna brukar hjälpa till med julbasaren som vi har i slutet av november och vidare har de varit med i julspelet på trettondedag jul. Inskrivning och information om konfirmationen har vi den 13 september i anslutning till högmässan.