Barngrupper

Musik och rytmik är betydelsefullt för barnens utveckling. Att sjunga tillsammans bygger samhörighet mellan barn och föräldrar men också till andra i gruppen. Vi ser hur barnen genom musikleken utvecklas och tar kontakt med andra barn. Vi har också fått höra om barn som är blyga i sociala sammanhang men som under musikleken lever upp och tar kontakt med andra barn. Föräldrar träffar andra i samma livssituation och Olaus Petri är en ypperlig plats att träffa gamla och nya vänner medan barnen får leka och lära känna nya kompisar. Verksamheten motverkar känslan av utanförskap som kan uppkomma när man är föräldraledig. Församlingen blir en fin mötesplats.

Det är roligt att familjerna så gärna kommer till kyrkan med sina barn.

Musiklek fredagar kl 10.

Vi sjunger, dansar, leker och spelar på rytminstrument till roliga o svängiga sånger.  Alla barn tillsammans med en vuxen är hjärtligt välkomna. Efteråt dricker vi kaffe och saft, äter smörgås och umgås medan barnen leker. Frivillig kaffeavgift. Många har lunch med till barnen. Musikleken är avsedd för barn från ca 1 år uppåt.

Babyrytmik onsdagar kl 10.

Här flyger, hoppar, gungar och njuter bebisarna i famnen på mamma, pappa eller annan vuxen till både lugna och rytmiska sånger. Efteråt kaffe och smörgås med frivillig kaffeavgift. Föräldrarna kan utbyta tankar och få stöd av varandra. Babyrytmiken är avsedd för ca 0-1 åringar.

Musiklek med mat.

En måndag per månad är det musiklek för hela familjen kl 17. Då sjunger och dansar vi först och så äter vi middag tillsammans efteråt.

 

Ledare är Sussi Isaksson. 

Macke Andergård spelar gitarr.

Alice Lund sköter serveringen.

 

Ingen förhandsanmälning. För musikleken och babyrytmiken tar vi ut en avgift med 3€ för den som inte är medlem i vår församling. För våra medlemmar är avgiften frivillig. För musikleken med mat tar vi ut en avgift med 4€/familj för medlem och för den som inte är medlem 6€/familj. Mer om grupperna i facebook gruppen ”Barn i Olaus Petri”.

 

Samarbete med NoS (Norr om Stan)

Musiklek på Solhem i Malm torsdagar kl 10-12. Adress Kyrkobyvägen 23, Helsingfors.

Virtuell musiklek för dagisar på tisdagar. Mera info hittar ni här.