Församlingssalen

Minervagatan 6, 00100 Helsingfors

80

Församlingssalen har egen ingång från gården, men trappstegen är flera. Med rollator och rullstol kommer man lämpligast via kyrkan. I salen ryms max 60 personer vid borden för att äta och max 80 personer får vistas i församlingssalen samtidigt.

Vägg i vägg med kyrkan finns församlingssalen med ca 60 sittplatser. Salen kan bokas t.ex. i samband med dop eller begravning. Gäller det församlingsmedlemmar debiteras ingen hyra. Av utomstående debiterar vi en hyra som varierar beroende på evenemang.

Församlingens kök står till förfogande inkl. glas, porslin och serveringskärl. Själva trakteringen måste man sköta själv eller anlita någon sk. catering. Det går att låna församlingens vita linnedukar, men för duktvätten debiterar vi 25 euro/bord. Efter evenemanget måste man städa efter sig, alla kärl skall diskas och skräpet skall föras ut. Observera att skräpet måste sorteras.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Skötrum Skötrum
Toalett Toalett