Församlingssalen

Minervagatan 6, 00100 Helsingfors

Församlingssalen har egen ingång från gården, men trappstegen är flera. Med rollator och rullstol kommer man lämpligast via kyrkan.

Vägg i vägg med kyrkan finns församlingssalen med ca 80 sittplatser. Salen kan bokas t.ex. i samband med dop eller begravning. Gäller det församlingsmedlemmar debiteras ingen hyra. Av utomstående debiterar vi en hyra som varierar beroende på evenemang.

Församlingens kök står till förfogande inkl. glas, porslin och serveringskärl. Själva trakteringen måste man sköta själv eller anlita någon sk. catering. Det går att låna församlingens vita linnedukar, men för duktvätten debiterar vi 15 euro/bord.

Toalett Toalett