Kolumbarium

Kolumbarium

Minervagatan 6, 00100 Helsingfors

Kolumbarienischerna finns i två storlekar; en mindre för två urnor och en större för fyra urnor. Avgifterna är följande:

Församlingsbor: liten nisch 200 €, stor nisch 300 €

Icke församlingsbor: liten nisch 500 €, stor nisch 600 €.

Kontraktet är på 25 år. Om anhöriga vill förlänga avtalet för en ny period, är taxan densamma. När kontraktstiden för kolumbariet upphör tar församlingen kontakt med de anhöriga. Om de anhöriga ej vill förlänga avtalet kommer askan att spridas på Sandudds begravningsplats i asklunden, dvs. på samma sätt som för dem som inte vill ha en egen urngrav.

Vi har ett kolumbarium med urnnischer under kyrkan, där urnan förvaras efter kremeringen. Den gamla delen har 186 nischer, av vilka de flesta är upptagna. I den nyare delen med 164 urnnischer finns det gott om plats. 

Läge på kartan