Här hittar du protokollen från kyrkofullmäktiges möten.

 

Protokoll 01/22