Här hittar du protokollen från kyrkofullmäktiges möten.

 

Protokoll 01/22

Protokoll 02/22

Protokoll 03/22