Här hittar du protokollen från kyrkofullmäktiges möten. Här publicerar vi också bokslut och budget som fastställts av kyrkofullmäktige. Ifall du vill läsa bilagorna så ber vi dig kontakta kansliet olauspetri@evl.fi så skickar vi dem till dig.

 

2022

Protokoll 01/22

Protokoll 02/22

Protokoll 03/22

Bokslut 2022

 

2023

Protokoll 01/23

Protokoll 02/23

Protokoll 03/23

Protokoll 04/23

Protokoll 05/23

Reviderad budget för 2023

Bokslut 2023

 

2024

Protokoll 01/24

Protokoll 02/24 per capsulam

Budget 2024

Verksamhetsplan 2024